Beint í efni

Fyrirvari

Um ábyrgð á tölvupósti / Email Disclaimer

Vinsamlega athugið að tölvupóstur þessi og viðhengi hans eru eingöngu ætlaður skráðum viðtakanda og gætu innihaldið upplýsingar sem eru trúnaðarmál. Hafir þú fyrir tilviljun, mistök eða án sérstakrar heimildar tekið við tölvupóstinum ber þér að fara eftir 88. gr. laga, 4. mgr, um fjarskipti nr: 70/2022 og er skylt að gæta fyllsta trúnaðar, hvorki lesa efni þeirra né skrá þau hjá þér né notfæra þau á nokkurn hátt og tilkynna okkur samstundis að þau hafi ranglega borist þér. Brot gegn ákvæðinu getur varðað sektum og refsingu skv. XV. kafla laganna.

English

Please note that this e-mail and its attachments are intended for the named addressee only and may contain information that is confidential and privileged. If you have by coincidence or mistake or without specific authorization received this e-mail and its attachments we request that you notify us immediately that you have received them in error, uphold strict confidentiality and neither read, copy, nor otherwise make use of their content in any way.