Beint í efni

Gæði, öryggismál og heilsuvernd


Stefnur og vottanir

Sementsverksmiðjan leggur mikla áherslu á gæði, öryggismál og heilsuvernd. Fyrirtækið starfar samkvæmt vottuðu stjórnkerfunum ISO 9001 gæðavottun og ISO 45001 heilbrigðis- og öryggisvottun. Samhliða hefur verið sett skýr gæðastefna og stefna í öryggis- og heilsuvernd.


Vottunarskírteini Sementsverksmiðjunnar

Gæðastefna

Til að halda í heiðri gæðastöðlum og viðhalda góðri stöðu í gæðamálum hefur Sementsverksmiðjan sett sér eftirfarandi gæðastefnu

1) Að þjónusta fyrirtækisins uppfylli væntingar viðskiptavina og að fyrirtækið skili ávallt sementsgæðum í samræmi við viðeigandi gæðastaðla.

2) Að viðhalda góðri stöðu á sínu sviði gæðamála.

3) Að sinna kerfisbundnu eftirliti með gæðum innflutts sements svo að það rýrni ekki áður en það berst viðskiptavinum.

4) Að viðhalda gæðakerfi sem er í samræmi við gildandi staðla um gæðastjórnun og sementsgæði.

5) Að allt starfsfólk fyrirtækisins þekki og skilji gæðastefnuna og hafi hana að leiðarljósi í störfum sínum.

6) Að fylgja og hlíta opinberum kröfum sem gerðar eru til starfsemi fyrirtækisins hverju sinni.

7) Að starfsemin valdi sem minnstri röskun á umhverfið og að viðskiptavinir hafi greiðan aðgang að upplýsingum um kolefnisfótspor sements á vefsíðu fyrirtækisins.

Gæðastefna var uppfærð og yfirfarin af framkvæmdastjóra 8.04.2021

Stefna í öryggismálum og heilsuvernd

Til að stuðla að auknu vinnuöryggi og heilsuvernd starfsfólks hefur Sementsverksmiðjan sett sér markmið og reglur skv.stjórnkerfi IST ISO 45001:2018 og bætt þeim við Gæðahandbók fyrirtækisins.


1) Að fylgja lögum og reglugerðum varðandi öryggi og heilsuvernd starfsfólks.

2) Að stuðla að aukinni öryggisvitund starfsfólks og vekja athygli á að afstaða starfsfólks til áhættu og ábyrgðartilfinningar getur skipt sköpum fyrir öruggt vinnuumhverfi.

3) Að tryggja samráð og virka þátttöku allra starfsmanna í málefnum H&ÖV (stjórnunarkerfi um heilbrigði og öryggi á vinnustað).

4) Að gera það sem mögulegt er til að verjast slysum og forðast það sem heilsuspillandi getur talist.

5) Að vinna að stöðugum umbótum á sviði öryggismála meðal annars í tengslum við reglulegt áhættumat og athugasemda sem berast í framhaldi af því.

6) Að fylgja stefnu Heidelberg Materials um heilbrigði starfsfólks og öryggi dagsettu 01.03.2015.

Stefnan var uppfærð og yfirfarin af framkvæmdastjóra 10.10.2022

Sjálfbærnistefna

Sjálfbærnistefna okkar er lýsandi fyrir áherslurnar í samfélagslegri ábyrgð og tekur stefnan mið af heimsmarkmiðum Sameinuðu þjóðanna um sjálfbæra þróun í tengslum við umhverfisleg-, félagsleg- og stjórnháttaviðmið.

Fimm heimsmarkmið hafa verið sett í forgang sem eru í takt við stefnumörkun fyrirtækisins, en það eru heimsmarkmiðin: Jafnrétti kynjanna, Nýsköpun og uppbygging, Sjálfbærar borgir og samfélög, Ábyrg neysla og framleiðsla og Aðgerðir í loftslagsmálum.

Lesa meira

Mannauðsstefna

Mannauðsstefnan endurspeglar vilja fyrirtækisins til að vera eftirsóttur vinnustaður sem byggir á sterkri sögu.

Stefnunni er ætlað að tryggja starfsmönnum sem bestu starfsskilyrði og möguleika til að vaxa og dafna. Mikil áhersla er lögð á faglega vinnu þar sem ferlar, árangur og stöðugar úrbætur eru hafðar að leiðarljósi. Við tilheyrum liðsheild þar sem metnaðarfullt starf er unnið af jákvæðu og ábyrgu fólki í anda jafnræðis.

Mönnun og fræðsla
Hæft starfsfólk, sterk og fjölbreytt liðsheild

Samskipti og gleði
Virðing, virkt upplýsingaflæði og góður andi

Heilsa og öryggi
Vellíðan í starfi og jafnvægi milli vinnu og einkalífs

Kaup og kjör
Jafnrétti, jöfn tækifæri og samkeppnishæf laun

Persónuverndarstefna

Sementsverksmiðjan er umhugað um öryggi persónugreinanlegra upplýsinga viðskiptavina og starfsfólks. Allar meðhöndlaðar með lögmætum hætti og í samræmi við gildandi persónuverndarlöggjöf á Íslandi á hverjum tíma, sem og viðkomandi gerðir samningsins um Evrópska efnahagssvæðið.